Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων πρόληψης προστασίας της δημόσιας υγείας, παρακαλούνται οι προμηθεύτριες εταιρίες να παραδίδουν τα υλικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου, καθημερινά κατά τις ώρες 7:00π.μ. -10:00π.μ.

line

05/03/2020