ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ONLINE ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (CPV 30231300-0)»,

line

26/03/2024