Δημόσιοι Διαγωνισμοί

line
06/04/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/2021  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

18/03/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΕΣΗΔΗΣ: 105841 - ΠΠ 2021

12/03/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΕΣΗΔΗΣ: 105841 - ΠΠ 2021

11/03/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΣΗΔΗΣ: 105467 - ΠΠ 2021

10/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔ: 2/2021 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΠ 2021) ΕΣΗΔΗΣ: 105464

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔ: 2/2021 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΠ 2021) ΕΣΗΔΗΣ: 105464

09/03/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΣΗΔΗΣ: 101220 - ΠΠ 2021

09/03/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2021 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2021 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΣΗΔΗΣ: 105467 - ΠΠ 2021

05/03/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2021 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΣΗΔΗΣ: 101220 - ΠΠ 2021

03/03/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

01/03/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2021 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2021 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

25/02/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

24/02/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2021 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2021 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ