Δημόσιοι Διαγωνισμοί

line
22/12/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77-2021

«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της  καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»

21/12/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22-2021

προμήθεια “Διπλής κεφαλής γ΄ κάμερας με αξονικό τομογράφο SPECT/CT”