Δημόσιοι Διαγωνισμοί

line
15/12/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 112/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ: 178577)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 112/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ: 178577)

09/12/2022
"Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης 112/2022 «Εργαλεία Χειρουργείου», με ΑΔΑ: 92Ν7469064-Μ4Ι”

"Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης 112/2022 «Εργαλεία Χειρουργείου», με ΑΔΑ: 92Ν7469064-Μ4Ι”

10/11/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ: 169610)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ: 169610)

09/11/2022
70_2022 ΓΑΝΤΙΑ 171253

70_2022 ΓΑΝΤΙΑ 171253

07/11/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 70/2022 «ΓΑΝΤΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ: 70/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 70/2022 «ΓΑΝΤΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ: 70/2022

07/11/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 63/2022 «Εργαλεία Χειρουργείου» ΕΣΗΔΗΣ: 63/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 63/2022 «Εργαλεία Χειρουργείου» ΕΣΗΔΗΣ: 63/2022

04/10/2022
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΔ: 169609

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΔ: 169609 "ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" ΕΣΗΔΗΣ: 169609

19/09/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΣΗΔΗΣ: 169609)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΣΗΔΗΣ: 169609)