Το Εμβολιαστικό κέντρο του Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ

Το Εμβολιαστικό κέντρο του Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ

line

Το Εμβολιαστικό Κέντρο του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο από 08.00 έως 22.00.
Στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.


Τηλ. Επικοινωνίας:
Ιατρικές ερωτήσεις 2313303316
Σχετικά με προσελεύσεις 2313303325

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή διαβατήριο (όχι φωτοτυπία) ή άλλο νομοποιητικό έγγραφο και πρόχειρο τον ΑΜΚΑ σας και τον κωδικό εμβολιασμού. Η εκτύπωση των στοιχείων του εμβολιασμού δεν είναι υποχρεωτική. Όταν πρόκειται για ανήλικο εμβολιαζόμενο θα πρέπει να προσκομίζονται ταυτοποιητικά έγγραφα του προστατευόμενου-συνοδευόμενου ανηλίκου και του συνοδού.