Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική

line

Καθηγητής - Διευθυντής: Κυριάκος Αναστασιάδης

  • Τμήμα Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής.
  • Τμήμα Χειρουργικής της Αορτής.
  • Τμήμα Μηχανικής Υποστήριξης του κυκλοφορικού.
  • Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης (Μ.Ε.Π.).
  • Μονάδα μεταμόσχευσης καρδιάς πνευμόνων

 

Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1986 με την πρωτοβουλία του Καθηγητού και Ακαδημαϊκού Δ. Λαζαρίδη. Διευθυντής της Κλινικής είναι ο Καθηγητής Κ. Αναστασιάδης. Την κλινική είχαν την τιμή να διευθύνουν οι Καθηγητές κκ. Φ. Παναγόπουλος, Π. Σπανός και Χρ. Παπακωνσταντίνου. Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης χειρουργικής των παθήσεων της καρδιάς και του θώρακα. Στην κλινική αυτή έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα με επιτυχία δεκάδες χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης βαλβίδων, εκτομών του πνεύμονα καθώς και σε επείγουσες επεμβάσεις επί της αορτής και των μεγάλων αγγείων. Πέρα από τη διενέργεια επεμβάσεων με την εφαρμογή της κλασικής τεχνικής της εξωσωματικής κυκλοφορίας, η κλινική αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο στην ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία (συστήματα MECC). Αποτελεί, επιπρόσθετα, το μοναδικό κέντρο εφαρμογής μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας και εμφύτευσης συσκευών υποστήριξης της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην κλινική αυτή διενεργήθηκε η πρώτη εμφύτευση ολικής τεχνητής καρδιάς σε πανελλήνια κλίμακα. Παράλληλα, στην κλινική εφαρμόζεται πρόγραμμα βραχυχρόνιας υποστήριξης της κυκλοφορίας με κύκλωμα ECMΟ σε ασθενείς με καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια , το οποίο αποτέλεσε κέντρο αναφοράς κατά την περίοδο της πανδημίας γρίπης από τον ιό Η1Ν1. Αποτελεί μέλος του Οργανισμού Εξωσωματικής Υποστήριξης της Ζώης (ELSO) καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού καταγραφής ασθενών με μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας (euromacs).

Στο πεδίο της Θωρακοχειρουργικής εκτελούνται το σύνολο των επεμβάσεων που αφορούν τον πνεύμονα, το μεσοθωράκιο και το θωρακικό τοίχωμα. Παράλληλα, διενεργούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις καθώς και τραχηλική video-μεσοθωρακοσκόπηση (σε επιλεγμένες περιπτώσεις με ημερήσια νοσηλεία). Εφαρμόζεται η τεχνική της θωρακοσκοπικής χειρουργικής (VATS) για διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ιδιαίτερη εμπειρία σε επεμβάσεις που αφορούν την τραχεία, τον οισοφάγο καθώς και σε μείζονες εκτομές και αποκαταστάσεις του θωρακικού τοιχώματος.

Παράλληλα με το κλινικό έργο αναπτύσσεται σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Διδάσκονται μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η κλινική διοργανώνει το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Καρδιοχειρουργικής και Θωρακοχειρουργικής. Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων (βλαστοκύτταρα) σε συνδυασμό με μηχανική υποστήριξη σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, στη χρήση των νεότερων ινοτρόπων καθώς και στην εκτίμηση της άρδευσης των περιφερικών οργάνων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων με ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία.