Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

line

Έρευνες αγοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας

29/11/2022
ΗΜ -023/2022 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΑΣ ΠΛΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

---- ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ —  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01/12/2022

24/11/2022
ΗΜ-021/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ -ΑΕΡΑ (VAM) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠYΡHNIKHΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14/12/2022

23/11/2022
ΗΜ-020/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 02/12/2022

21/11/2022
ΗΜ-019/2022 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (ΚΗΙ 7923 )

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 05/12/2022

18/11/2022
ΗΜ -003/2022 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΑΣ Τhermo Scientific) ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08-12-2022

18/11/2022
ΗΜ-009/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08-12-2022

18/11/2022
ΗΜ-011/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08-12-2022

18/11/2022
ΗΜ-018/2022 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08-12-2022

15/11/2022
ΗΜ 002/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

---ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ------  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-11-2022

15/11/2022
ΗΜ-008-2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Νέα ΜΕΛ

---- ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ----- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-11-2022

15/11/2022
ΗΜ-016/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΘΑ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

---ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ   —  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-11-2022

14/11/2022
ΗΜ-015/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RFID tags 125KHZ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 05/12/2022

09/11/2022
ΟΙΚ-001/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και 30 (ημερολ.) ημέρες από την ανάρτηση.

31/10/2022
ΗΜ-013/2022 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και 20(ημερολ.) ημέρες από την ανάρτηση.

21/10/2022
ΗΜ-012/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και 15(ημερολ.) ημέρες από την ανάρτηση.
 

12/10/2022
ΗΜ-007/2022 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και 25 ημέρες από την ανάρτηση.