Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

line

Έρευνες αγοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας

16/05/2024
ΟΙΚ 44 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΣΕ ΕΝΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ

Θα αντικατασταθούν λόγο εκτεταμένων φθορών και παλαιότητας μόνο τα θυρόφυλλα, από πέντε εντοιχιζόμενες τρίφυλλες και μία μονόφυλλη ντουλάπα των θαλάμων στην κλινική ΜΑΝ της Α’ παθολογικής.Επίσης θα αντικατασταθούν τα θυρόφυλλα από μία 6φυλλη ντουλάπα.

14/12/2023
HM54/2023 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

04/09/2023
ΗΜ 050/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 07/09/2023