Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για τον ρόλο των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών και της Βιβλιομετρίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για τον ρόλο των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών και της Βιβλιομετρίας

line

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Google Scholar

1. «RUSSIAN LITERARY RESOURCES: a reference companion», Helen Semertzidou, Library Review, 2008, v.57 (4): 306-315.

2. «Electronic and Digital Resources in the Humanities», H. Semertzidou, A. Togia, Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, 2009, v.10 (2).

3. «The Evolution of the Intragastric Balloon Use in Obese People according to a Bibliometric Study of the Articles Published from 1980 to 2017», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2017, v.5 (1&2): 17-20.

4. «Η εξέλιξη της χρήσης του ενδογαστρικού μπαλονιού σε άτομα με παχυσαρκία, μέσα από τη βιβλιομετρική μελέτη δημοσιεύσεων της περιόδου (1980-2017)», Ελένη Σεμερτζίδου, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έρευνα & εφαρμογές, 2018, τ. 1 (3): 41-48.

5. «The Contribution of Literary Books in the Prevention of Depression», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2018, v.6 (2): 47-48.

6. «Hospital Libraries and their Future», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2019, v.7 (1): 32-33.

7. «Evaluation of the Services of the Medical Library of University General Hospital of Thessaloniki AHEPA», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2019, v.7 (1): 51-62.

8. «Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες και το μέλλον τους», Ελένη Σεμερτζίδου, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έρευνα & εφαρμογές: Περιοδικό Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων, 2019, τ. 2 (5): 77-79.

9. «Quantitative and Qualitative Analysis of Research Results about the Public Library of Patients and Chaperons of the University General Hospital of Thessaloniki "AHEPA, Greece"», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2020, v.8 (1): 9-17.

10. «The Comparative Advantages and Disadvantages of the Medical Library of the “AHEPA” Thessaloniki University General Hospital (Greece)», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2020, v.8 (1): 1-8.

11. «The Contribution of Libraries to Education and Social Rehabilitation of Prisoners», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2020, v.8 (1): 111-115.

12. «Prospects for collaboration between a Public Library and a Hospital Library, through a "movement" of librarians working in a hospital library to "approach" and satisfy the reading needs of patients admitted to their hospital, providing them with books of poetry, literature, history, etc. What is the value of this initiative, but also what kind of problems may arise?», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2020, v.8 (2): 1-3.

13. «The Role of Medical Librarians in Creating an Electronic Medical Record of a Patient in a Modern Hospital», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2020, v.8 (2): 11-15.

14. «The Health Crisis of the COVID-19 as a New Challenge for Hospital Libraries», Eleni Semertzidou International Journal of Health Sciences, 2021, v.9 (3): 13-15.

15. «Hospital libraries Consortium: The International reality and Prospects for the Success of such an Enterprise in Greece», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2020, v.9 (1&2): 1-5.

16. «Mapping of Intragastric Balloon Use: a Guide to the Activity of Institutions Through Bibliometry», Veroniki Stelmach, Eleni Semertzidou, Alexandros Efstathiou, Georgios Tzikos, Pyrros Papakostas, Stavros Panidis, Sofa karmiri, Barbara Fyntanidou, Anne Shrewsbury,Vasilis Grosomanidis, George Stavrou, Katerina Kotzampassi Obesity Surgery, 2022, https://doi.org/10.1007/s11695-022-06089-7.

17. «Hospital Libraries and Accessibility for People with Disabilities: The Role of the Medical Librarians», Eleni Semertzidou Journal of Library and Information Sciences, 2022, v.10 (1): 1-4.

18. «Ο ρόλος μιας Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης και του Κλινικού Βιβλιοθηκονόμου στο χτίσιμο μιας τεκμηριωμένης, ερευνητικά, Νοσηλευτικής κουλτούρας», Ελένη Σεμερτζίδου, https://youtu.be/N6k13uN3o1Q

19. «The role of a Hospital Library and the Clinical Librarian in building a documented, research-based Nursing culture», Eleni Semertzidou, https://youtu.be/ZdIcsR78LL0

20. «Digital Bibliotherapy and Psychiatric Patients in a Hospital», Eleni Semertzidou, Maria Georgala, International Journal of Health Sciences, 2023, v.11 (1): 74-76.