Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

line
img

Ιατρική Υπηρεσία

Διευθυντής: Καθηγητής Ισαάκ Κεσίσογλου

περισσότερα
img

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Διευθύντρια: Παρθενόπη Παντελίδου

περισσότερα
img

Διοικητική Υπηρεσία

Διευθύντρια: Ελένη Υφαντή

περισσότερα
img

Τεχνική Υπηρεσία

Διευθυντής: Χ. Παλαμπουίκη

περισσότερα
img

Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας

περισσότερα
img

Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων

περισσότερα
img

Κοινωνική Υπηρεσία

περισσότερα
img

Επιστημονικό Συμβούλιο

περισσότερα