Σκοπός του Νοσοκομείου

line

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

 • Η παροχή φροντίδας Υγείας όλων των επιπέδων και κυρίως τριτοβάθμιας μορφής ισότιμα σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την Οικονομική, Κοινωνική και Επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Η εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.
 • Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση γιατρών, νοσηλευτών και λειτουργών άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 • Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2β του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης.
 • Η Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
 • Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Εξοπλισμός και Στόχοι

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, με παροχή Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα και χρήση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού που υποστηρίζει νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες.

Στελεχώνεται με Ιατρικό και Επιστημονικό Προσωπικό υψηλής κατάρτισης και διαθέτει Κλινικές-Τμήματα που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της Ιατρικής Επιστήμης και Έρευνας.

Η παροχή Υπηρεσιών Υγείας στο Κοινωνικό Σύνολο είναι εφάμιλλη των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών και οι πολίτες απολαμβάνουν παροχές υγείας ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού προτύπου.

Ωστόσο οι ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης, της Βιοϊατρικής και της Τεχνολογίας, οι οποίες προσφέρουν νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες προωθώντας τη βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, εξακολουθούν να είναι καταιγιστικές.

Η δυσχερής οικονομική συγκυρία περιορίζει τον προϋπολογισμό των Νοσοκομείων και οδηγεί σε δυσκολίες αντικατάστασης ή συμπλήρωσης του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του.

Παρά τις οικονομικές δυσχέρειες το Νοσοκομείο μας με τη συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού θα συνεχίσει την προσπάθειά του για παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα.

Έργα ανακαινισης διαφορων τμηματων του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσ/νικης

 1. "ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 480.000
 2. "ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000
 3. "ΕΡΓΟ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000
 4. "ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000
 5. "ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 430.000
 6. "ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Α.Φ. 2 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 78.000
 7. "ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 105.000