Πολιτική ασφαλούς διαχείρισης τιμαλφών νοσηλευομένων

Σχετικά με μετρητά και τιμαλφή κατά την εισαγωγή στο Νοσοκομείο

line

Αγαπητέ Ασθενή,

Σας συμβουλεύουμε να περιορίσετε στο ελάχιστο τα τιμαλφή και τα μετρητά που έχετε κατά την είσοδο σας στο Νοσοκομείο.

Φροντίστε, αν έχετε κατά την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο τιμαλφή-μετρητά, να τα δώσετε για φύλαξη σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ενημερώστε τον-την Προϊστάμενο-η του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων ή της Κλινικής που νοσηλεύεστε, ότι επιθυμείτε να τα δώσετε για φύλαξη στο νοσοκομείο. Στη περίπτωση αυτή, θα παραδώσετε τα τιμαλφή-μετρητά προς φύλαξη και θα λάβετε μια απόδειξη. Η απόδειξη συνυπογράφεται από εσάς (ή συγγενή ή κηδεμόνα) και από δύο μέλη του προσωπικού και αποτελεί το αποδεικτικό προς φύλαξη των αναγραφόμενων ειδών.

Μη παράδοση προς φύλαξη, καθιστά εσάς τους ίδιους υπεύθυνους για όλα τα τιμαλφή-μετρητά που σας ανήκουν.

Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών σας περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, οποιαδήποτε στιγμή και αν συμβεί, εκτός εάν τα παραδώσετε προς φύλαξη στο Νοσοκομείο.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ