Χειρουργικός Τομέας

line

Αποτελείται από τις παρακάτω κλινικές:

img

Γ' Χειρουργική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Ισαάκ Κεσίσογλου

περισσότερα
img

Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Αντώνιος Μιχαλόπουλος

περισσότερα
img

Α' Νευροχειρουργική Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Πατσαλάς Ιωάννης

περισσότερα
img

Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Κυριάκος Αναστασιάδης

περισσότερα
img

Α' Ω.Ρ.Λ. Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Ιωάννης Κωνσταντινίδης

περισσότερα
img

Α' Οφθαλμολογική Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Φώτιος Τοπούζης

περισσότερα
img

Κλινική Αναισθησιολογίας & ΜΕΘΑ

Καθηγητής - Διευθυντής: Δημήτριος Βασιλάκος

περισσότερα
img

Αγγειοχειρουργική Κλινική

Διευθυντής: Κτενίδης Κυριάκος

περισσότερα