Ακτινοθεραπευτικό Εργαστήριο

line

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Πλατανιώτης

  • Τμήμα Γραμμικών Επιταχυντών.
  • Τμήμα Θεραπευτικού Σχεδιασμού με CT Treatment Planning.
  • Τμήμα Αξονικού Εξομοιωτή (CT-simulator).
  • Τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, IMRT, IGRT.
  • Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής.
  • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής.