Όργανα Διοίκησης Ανώτατου Επιπέδου

line

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όργανα διοίκησης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Διοικητής του Νοσοκομείου που είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε νοσοκομεία πάνω από 400 κλίνες προστίθεται και μια θέση Αναπληρωτή Διοικητή. Ο Διοιηκητής και ο αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης.
Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π οικ. 115013/24.10.2011 ΦΕΚ 360/25.10.2011 τ. ΥΟΟΔ Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ διορίστηκε Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

Διοικητής: Παναγιώτης Παντελιάδης


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Α/ΑΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παύλου,
κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και ΝΕΠΘ,
Πρόεδρος
 
2. ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου,
Καθηγητής Ιατρικής- Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
εκπρόσωπος ΑΠΘ
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
εκπρόσωπος ΑΠΘ
3. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών – Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
Εκπρόσωπος του ΑΠΘ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλέξανδρου,
Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής – Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
4. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου,
Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
Εκπρόσωπος του ΑΠΘ
ΨΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αποστόλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
5. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου,
Διευθύντρια ΔΟΥ Αμπελοκήπων, εκπρόσωπος ΔΟΥ της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης - ΓΓΦΔ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου,
Υποδιευθύντρια Α’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης
6. BARICH ALFRED του Vincent,
Ιατρός, εκπρόσωπος της οργάνωσης “AHEPA HELLAS”
 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
7. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Μηχανικός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης ΚΜ της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου.
8. ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου,
Επιχειρηματίας
ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου,
Τραπεζικός υπάλληλος
9. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ του Δημητρίου,
Επιμελήτρια Α’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής - ΕΣΥ,
Εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Στέλιου,
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ,
εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου
10. ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου,
υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό Α’,
εκπρόσωπος των εργαζομένων - πλην ιατρών του Νοσοκομείου
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Γεωργίου,
υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων, με βαθμό Α’
εκπρόσωπος των εργαζομένων - πλην ιατρών του Νοσοκομείου