Όργανα Διοίκησης Ανώτατου Επιπέδου

line

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όργανα διοίκησης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Διοικητής του Νοσοκομείου που είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε νοσοκομεία πάνω από 400 κλίνες προστίθεται και μια θέση Αναπληρωτή Διοικητή. Ο Διοιηκητής και ο αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης.
Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π οικ. 115013/24.10.2011 ΦΕΚ 360/25.10.2011 τ. ΥΟΟΔ Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ διορίστηκε Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

Διοικητής: Παναγιώτης Παντελιάδης

Αναπληρωτής Διοικητής: Δημήτριος Μπέης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παύλου, κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και ΝΕΠΘ,Πρόεδρος  
2. Μπέης Δημήτριος του Ιωάννη,
Αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και ΝΕΠΘ,
Αντιπρόεδρος
 
3. Καμπαρούδης Απόστολος του Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής- Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, εκπρόσωπος ΑΠΘ. Κώτσης Βασίλειοςτου Θεόδωρου,
Καθηγητής Ιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, εκπρόσωπος του ΑΠΘ
4. Αναγνωστόπουλος Χρήστος του Τηλέμαχου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών – Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., εκπρόσωπος Α.Π.Θ. Παναγιωτίδης Χρήστοςτου Αλέξανδρου,
Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής – Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
5. Πουλόπουλος Αθανάσιοςτου Κωνσταντίνου,
Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, εκπρόσωπος ΑΠΘ
Κατάκαλος Κωνσταντίνοςτου Βασιλείου,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών – Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
6. Χολογγούνη Ασάνωτου Φωκίωνα, υπάλληλος με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος ΔΟΥ της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης-ΓΓΦΔ, Σαχπελίδης Δημήτριος του Ιωάννη,
υπάλληλο με βαθμό Α, κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης
7. Γεωργιάδου Κρυστάλλω του Παύλου,Α.Δ.Τ.: ΑΑ269603,Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΑΔΜΘ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ Ευθυμιάδης Ευάγγελος του Αγαθοκλή, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄
8. BARICHALFRED του Vincent, Ιατρός, Εκπρόσωπος της AHEPA HELLAS  
9. Δράμαλης Μάριος του Κωνσταντίνου,
Επιχειρηματίας
Κούκος Γεώργιος του Νικολάου,
Τραπεζικός υπάλληλος
10. Παραμυθιώτης Δανιήλ του Δημητρίου,
Μέλος ΔΕΠ, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ., εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου
Βασιλάκη Όλγα του Δημητρίου, Επιμελήτρια Α' κλάδου ιατρών ΕΣΥ, εκπρόσωπος ιατρών και ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκομείου μας
11. Ιστίκογλου Ιωάννης του Σταύρου,υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, εκπρόσωπος εργαζομένων, πλην ιατρών του Νοσοκομείου Πολίτου Αναστασία του Ιωάννη,υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, εκπρόσωπος εργαζομένων, πλην ιατρών του Νοσοκομείου