Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο

line

Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Πρασόπουλος

Το Ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ παρέχει μεγάλο εύρος διαγνωστικών και επεμβατικών εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται από εξειδικευμένους ακτινολόγους.

Επίσης στο Ακτινολογικό εργαστήριο εκπαιδεύεται μεγάλος αριθμός ειδικευομένων με προκαθορισμένο πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης στις περισσότερες απεικονιστικές μονάδες και υποειδικότητες της Ακτινολογίας και αποκτούν μεγάλο εύρος γνώσης και εμπειρίας στην διάγνωση και τις επεμβατικές μεθόδους.

Στο Ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

  • Κλασική ακτινολογία
  • Τμήμα Υπερήχων
  • Αγγειογραφικό Τμήμα
  • Μονάδα Μαστογράφου
  • Αξονικός Τομογράφος
  • Μαγνητικός Τομογράφος

Πιο αναλυτικά για τα επί μέρους τμήματα σας αναφέρουμε τα εξής:
α) Τμήμα εξωτερικών Ιατρείων - επείγουσας Ακτινολογίας για επείγοντα περιστατικά των εφημεριών των εξωτερικών ιατρείων με ακτινολογικό και με φορητό υπερηχογράφο
β) Λειτουργία φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων για ακτινογραφίες σε μονάδες εντατικής, κλινικών και χειρουργείων.
γ) Αγγειογραφικό-Επεμβατικό τμήμα: Στο τμήμα αυτό γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων κεφαλής, τραχήλου, θώρακος και κοιλίας όπως : εμβολισμός ανευρυσμάτων, τοποθέτηση stents, αντιμετώπιση θωρακο-κοιλιακών ανευρυσμάτων με τοποθέτηση stents ή stents grafts, τοποθέτηση μπαλονιών, φίλτρων κ.α.
δ) Τμήμα Μαστογραφίας: όπου εκτελούνται μαστογραφίες με νέο σύγχρονο μηχάνημα σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο μαστού και σε εξωτερικούς ασθενείς.
ε) Ακτινολογικό Ακτινοσκοπικό Τμήμα: Γίνονται απλές ακτινογραφίες και ειδικές λήψεις, κυστεογραφίες, ενδοφλέβιες πυελογραφίες και έλεγχος γαστρεντερικού συστήματος με χρήση διαφόρων σκιαγραφικών ουσιών.
στ) Ψηφιακή ακτινολογική μονάδα: όπου γίνονται με σύγχρονο ψηφιακή τεχνική λήψη και εκτύπωση ακτινογραφιών και συμβάλλει στον έλεγχο μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων όπως φοιτητές και άλλες εργασιακές ομάδες.
ζ) Τμήμα Υπερήχων: Στο τμήμα υπερήχων εκτελούνται προγραμματισμένες εξετάσεις : απλές, με χρήση σκιαστικών ουσιών και μελέτης αγγείων με Triplex τεχνική.
η) Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας: καλύπτει καθημερινά επί 24ωρου, τις ανάγκες όλων των κλινικών, των επειγόντων περιστατικών τόσο του ΑΧΕΠΑ όσο και άλλων Νοσοκομείων της πόλης και άλλων νομών. Επίσης εξυπηρετεί εξωτερικούς ασθενείς με κανονικό προγραμματισμό. Επίσης διενεργούνται διαδερμικές βιοψίες όλων των οργάνων και παροχετεύσεις αποστημάτων κύστεων.