Εγχειρίδια διαδικασιών ιατρικής βιβλιοθήκης ΑΧΕΠΑ και κινητής-λαϊκής δανειστικής βιβλιοθήκης ΑΧΕΠΑ