Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

line

Καθηγητής - Διευθυντής: Σαββόπουλος Χρήστος

1. Προορισμός

Η Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική έχει προορισμό την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής του ΣΤ, Θ, και ΙΑ-ΙΒ εξαμήνου σπουδών. Η εκπαίδευση γίνεται με θεωρητικά μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις στους θαλάμους ασθενών. Επίσης η κλινική εκπαιδεύει ιατρούς τόσο στην ειδικότητα της Παθολογίας, όσο και στις άλλες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της εσωτερικής Παθολογίας.

Η κλινική είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με την υποχρέωση να παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες τριτοβάθμιου επιπέδου σε ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία - τακτικά ή εφημερίας.

Στόχος της Κλινικής είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης στους φοιτητές Ιατρικής και τους ειδικευόμενους ιατρούς και οι καλύτερες δυνατές ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς, είτε νοσηλεύονται εντός της Κλινικής, είτε παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία.

2. Ιστορία της Κλινικής

Η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1943 όταν άρχισε και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Πρώτος διευθυντής της διετέλεσε ο καθηγητής Γ. Δεληγιάννης, ο οποίος ήταν υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Κλινική αρχικά λειτούργησε στο Κεντρικό Νοσοκομείο, όπως ονομαζόταν τότε το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Το 1967 η κλινική μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη θέση που βρίσκεται και σήμερα.
Στην κλινική έχουν εκπονηθεί πολλές διδακτορικές διατριβές και ερευνητικές εργασίες. Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους που είναι η νοσηλεία ασθενών, οι εφημερίες, τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, η διδασκαλία και άσκηση φοιτητών, η έρευνα και η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, στην κλινική εκπαιδεύονται και φοιτητές Οδοντιατρικής.

3. Η ταυτότητα της Κλινικής

Η κλινική βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Παλαιού Κτιριακού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και διαθέτει 51 κλίνες κατανεμημένες σε θαλάμους ως εξής: τρεις θαλάμους των οκτώ κλινών, ένα θάλαμο των τεσσάρων κλινών, πέντε θαλάμους των τριών κλινών (ένας εκ των οποίων αποτελεί μονάδα αυξημένης φροντίδας), τρεις θαλάμους των δύο κλινών και δύο θαλάμους μιας κλίνης. Η κλινική αποτελείται από δύο πτέρυγες με θαλάμους ασθενών και μια πτέρυγα με εργαστήρια, γραφεία Καθηγητή-Διευθυντή, γραμματεία, αίθουσα διδασκαλίας και αίθουσα συνεδριάσεων μελών ΔΕΠ.
Η κλινική διευθύνεται από Καθηγητή, ο οποίος συντονίζει το Εκπαιδευτικό, Νοσηλευτικό και Ερευνητικό έργο της. O διευθυντής αλληλογραφεί και επικοινωνεί με τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής για εκπαιδευτικά-ερευνητικά θέματα και με τη διοίκηση του νοσοκομείου για νοσηλευτικά ζητήματα. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη λειτουργία των εργαστηρίων της κλινικής.

Η Γραμματεία της Κλινικής ασχολείται με τα φοιτητικά θέματα και ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ για διάφορα έγγραφα και όλες τις αποφάσεις της Ιατρικής Σχολής, του Α.Π.Θ. και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Επίσης η Γραμματεία διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της Κλινικής με κάθε φορέα Κρατικό ή Ιδιωτικό.

4. Επιστημονικό προσωπικό

Στην Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική υπηρετούν εννιά (9) μέλη ΔΕΠ (ένας Καθηγητής, τρεις Επίκουροι Καθηγητές και πέντε Λέκτορες), ένας ιατρός του ΕΣΥ και είκοσι άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες.

5. Τμήματα

Α. Εσωτερικής παθολογίας (Α1, Α2 και Α3)
Β. Αιματολογίας
Γ. Γαστρεντερολογίας
Δ. Διαβήτη και Μεταβολισμού
ΣΤ. Μυοσκελετικών παθήσεων
Ζ. Νεφρολογίας
Η. Υπέρτασης
Θ. Αγγειακών παθήσεων
I. Ηπατολογίας


6. Εργαστήρια

Α. Ομώνυμο Εργαστήριο
Β. Αιματολογικό
Γ. Ενδοσκοπήσεων
Δ. Νεφρολογικό
Ε. Υπέρτασης και Αγγειακών Παθήσεων
ΣΤ. Κλινικών Δοκιμασιών
Ζ. Ηπατολογικό

7. Τακτικά εξωτερικά Ιατρεία

Με την ευθύνη της Κλινικής λειτουργούν τα Παθολογικά ιατρεία και όλα τα ειδικά ιατρεία ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Παθολογίας. Υπεύθυνοι λειτουργίας των ιατρείων είναι σύμφωνα με την ειδικότητά τους ή το γνωστικό τους αντικείμενο μέλη ΔΕΠ της κλινικής. Oι ειδικευόμενοι της Κλινικής και οι άμισθοι επιστημονικά συνεργαζόμενοι ιατροί βοηθούν τον ειδικό ιατρό στο έργο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Α. Παθολογικό
Β. Ηπατολογικό
Γ. Υπερτασιολογικό
Δ. Διαβητολογικό
Ε. Αιμόστασης
ΣΤ. Αιματολογικό
Ζ. Παθήσεων μυοσκελετικού συστήματος
Η. Μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος
Θ. Λιπιδίων
Ι. Αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
ΙΑ. Διαβητικής Νεφροπάθειας

8. Υποστήριξη άλλων Κλινικών - Σύμβουλοι

Μέλη ΔΕΠ της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής καλύπτουν ως σύμβουλοι για προβλήματα Παθολογίας, Υπέρτασης, Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Νεφρολογίας, Διαβήτη και Μυοσκελετικών παθήσεων άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου.

9. Διαδικασίες και ώρες ενημέρωσης συγγενών των ασθενών

Oι συγγενείς των ασθενών ενημερώνονται μόνο από τα μέλη ΔΕΠ μετά τη λήξη των επισκέψεων, συνήθως 13.30-14.00 μ.μ. Δεν δίδονται ιατρικές πληροφορίες σε άτομα που δεν είναι στενοί συγγενείς των ασθενών ώστε να διαφυλάσσεται το ιατρικό απόρρητο.

10. Επισκεπτήριο - Συνοδοί ασθενών

Το επισκεπτήριο περιλαμβάνει ώρες επισκέψεων των ασθενών σύμφωνα με απόφαση του Νοσοκομείου 16.00-18.00μ.μ. Δεν πρέπει να μένουν μέσα στους θαλάμους συνοδοί ή συγγενείς αν δεν έχουν ειδική άδεια και εν πάση περιπτώσει πρέπει να εξέρχονται του θαλάμου αν οι ιατροί πρόκειται να εξετάσουν ασθενείς.

11. Αρχείο Κλινικής

Oι φάκελοι των ασθενών φυλάσσονται στο Γενικό Αρχείο του Νοσοκομείου. Oι φάκελοι των νοσηλευομένων φυλάσσονται στο γραφείο των ειδικευόμενων ιατρών. Επίσης, στο εργαστήριο ενδοσκοπήσεων διατηρείται το αντίστοιχο αρχείο. Επιπλέον κάθε ειδικό ιατρείο διαθέτει σχετικό αρχείο κατά προτίμηση ηλεκτρονικής μορφής.

12. Εκπαιδευτικό υλικό

Η Κλινική διαθέτει 2 (δύο) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δύο βιντεοπροβολείς για τα μαθήματα των φοιτητών. Η Κλινική διαθέτει πρόπλασμα για αναπνευστική αναζωογόνηση και προπλάσματα για αιμοληψίες, τοποθέτηση ορών I.V., ψηλάφησης προστάτη και καθετηριασμού κύστεως ανδρός και γυναικός. Η Κλινική διαθέτει επίσης 2 μικροσκόπια στο Αιματολογικό Εργαστήριο με δυνατότητα συμπαρατήρησης από εκπαιδευόμενο.

13. Βιβλιοθήκη Κλινικής

Η Κλινική διαθέτει βιβλιοθήκη με παλαιά και σύγχρονα ιατρικά βιβλία και ιατρικά περιοδικά.

14. Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο αποτελεί υποχρέωση των μελών ΔΕΠ και γίνεται κατ' ανάγκην παράλληλα με το εκπαιδευτικό και το νοσηλευτικό έργο. Oι εργασίες που γίνονται στην Κλινική διακρίνονται σε κλινικές εργασίες (πρωτότυπες, προοπτικές, αναδρομικές, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις), και σε πρωτότυπες ή πειραματικές. Oι πειραματικές εργασίες συνήθως αποτελούν αντικείμενο διδακτορικών διατριβών.

Α. Ερευνητικά πεδία

Τα ερευνητικά πεδία είναι ανάλογα της ειδικότητας και των ειδικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ, αλλά εξαρτώνται και από τις δυνατότητες της Κλινικής και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδομής. Για να γίνει μια προσχεδιασμένη εργασία πρέπει να έχει την έγκριση της επιτροπής Βιοηθικής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Κλινικές δοκιμές που αφορούν σε φάρμακα (συνήθως πολυκεντρικές διεθνείς εργασίες) πρέπει να έχουν επιπλέον και την έγκριση του ΕOΦ.

Β. Διαδικασία δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων

Oι εργασίες που γίνονται στην κλινική ανακοινώνονται σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Στις δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις συμμετέχουν μόνο όσοι είχαν κάποια μικρή ή μεγαλύτερη συμβολή στην εκπόνησή τους. Ένας σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων με διεθνή αναγνώριση είναι απαραίτητος για τη εξέλιξη των μελών ΔΕΠ στις πανεπιστημιακές βαθμίδες.

Γ. Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών (δ.δ.)

Η διαδικασία εκπόνησης δ.δ. προβλέπει τα εξής:

  • Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εκπόνησης της δ.δ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη αυτής των τριών (3) ετών.
  • Kατά τη διάρκεια της εκπόνησης διατριβής υπεύθυνοι θεωρούνται τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
  • O υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τομέα τουλάχιστον τρεις (3) ετήσιες εκθέσεις προόδου.
  • O υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει κατά το πρώτο έτος μονογραφία περίπου 20 σελίδων σχετική με το θέμα της δ.δ.

Με βάση τον ισχύοντα νέο εσωτερικό κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών διατριβών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ο αριθμός των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε κάθε Κλινική εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ (αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που δικαιούνται να επιβλέπουν ταυτόχρονα). Ως υποψήφιοι Διδάκτορες προτείνονται άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες, ειδικευόμενοι και ειδικοί της Κλινικής ή άλλης Κλινικής που έχουν επιδείξει άριστη επίδοση και ικανότητα στον γραπτό και προφορικό επιστημονικό λόγο, εργατικότητα και άψογη συμπεριφορά. Oι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. μπορούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή ως υπεράριθμοι.

Σε κάθε διδακτορική διατριβή ακολουθείται αυστηρά η διαδικασία όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της Ιατρικής Σχολής. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος της. O υποψήφιος Διδάκτορας καθ' όλη την διάρκεια της Διατριβής του καθοδηγείται από τα μέλη ΔΕΠ που έχουν οριστεί ως επιβλέποντες της Διδακτορικής Διατριβής του.

Από την τριμελή επιτροπή υποβάλλεται ετήσια έκθεση προόδου μέσω του Τομέα στη Γ.Σ. της Σχολής, όπου βεβαιώνεται η ενεργός συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες εκπόνησης της Διατριβής. Με την περάτωση της Διατριβής και πριν από την παρουσίασή της στην επταμελή επιτροπή, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μία εργασία τουλάχιστον από τη Διατριβή του, δημοσιευμένη σε Ελληνικό ή διεθνές περιοδικό με επιτροπή κρίσης.

Ιατρείο Παχυσαρκίας Μεταβολισμού: το μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα

Το Τακτικό Ιατρείο Παχυσαρκίας Μεταβολισμού της Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής έχει αναγνωριστεί ως το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο κέντρο από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Κλινικής και της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι.