Ευχαριστήρια

line

Ευχαριστήρια προς το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με λεπτομέρειες παρακάτω

Το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ενημερώνει ότι οι Ευχαριστήριες Επιστολές των Πολιτών κοινοποιούνται στους αναφερόμενους σε αυτές εργαζόμενους και φυλάσσονται στον προσωπικό φάκελο του/της κάθε εργαζόμενου/ης και στην Κλινική, Εργαστήριο ή Τμήμα όπου αναφέρονται