ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: «ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ», «ΣΧΙΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ», «ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ» και «ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ Α-SCAN, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ B-SCAN»

line

30/03/2021