ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ CLEAN ROOM ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

line

19/04/2021