ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

06/05/2022