ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ “ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

line

18/11/2022