ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/2023 (1η επαναληπτική) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

18/05/2023