Περίληψη της υπ' αριθμ. 41/2024 (Συστημ. Αριθμός: 347164) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κεντρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου BMS ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

02/04/2024