41/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

02/04/2024