52/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

23/05/2024