ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 67/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

10/07/2024