ΔΙΑΚ 30/2021 - «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»

line

25/05/2021

ΕΣΠΑ 2014-2020 - MIS 5070786 - ΥΠΟΕΡΓΟ 3