ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ IMIPENEM MONOHYDRATE: CILASTATIN SODIUM PD.SOL.INF (500+500)MG

line

30/06/2021