ΔΙΑΚ 79/2021 Προμήθεια συστήματος βίντεο - ηλεκτροεγκεφαλογραφίας - ΕΣΠΑ 2014-2020

line

12/11/2021

Προμήθεια συστήματος βίντεο - ηλεκτροεγκεφαλογραφίας μακροχρόνιας παρακολούθησης (Long-term monitoring, LTM) 128 Καναλιών