ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2022 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

line

01/04/2022