ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 169609

line

14/09/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 169609

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 169609