ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 82/2022

line

24/10/2022

Πρώτος, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την εφάπαξ προμήθεια ενός ενδοσκοπικού συστήματος σπονδυλικής στήλης (CPV 33168100-6, Ενδοσκόπια)