ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τις ανάγκες της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ” του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

20/02/2023