4/2021/ΠΝΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

line

23/04/2021

4/2021/ΠΝΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19