110/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (κτηρίου Α΄ - παλιό ΑΧΕΠΑ)

line

24/11/2022