ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ»

line

21/12/2020