Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 10/2020 (1η Επαναληπτική) για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19.

line

09/04/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 10/2020 (1η Επαναληπτική) για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος