ΗΜ 002/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

15/11/2022

---ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ------  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-11-2022

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.