ΗΜ-021/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ -ΑΕΡΑ (VAM) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠYΡHNIKHΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

line

24/11/2022

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14/12/2022