ΗΜ-002/2023 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ FAN COIL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ, TΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

line

16/01/2023

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και την 28/01/2023.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και την 28/01/2023.