ΗΜ 003/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΗΗ 1953 (RENΑULT) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

16/01/2023

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και την 30/01/2023.