ΗΜ 005/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΗΙ 7190 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

24/01/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 07/02/2023

-