ΗΜ 027/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 11 ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

09/03/2023

  • – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ --

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.