ΟΙΚ-014/2023 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

line

10/03/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 10-04-2023

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.