ΟΙΚ-015/2023 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΩΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

line

13/03/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 13/04/2023

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.