ΗΜ 029/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΗΗ 1953 (REANULT) ΟΧΗΜΑΤΟΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

15/03/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/03/2023 

-