ΗΜ 031/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

15/03/2023

  • – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ --

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.