ΗΜ 036/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 10 ΛΙΤΡΩΝ

line

26/04/2023

  • – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ --

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.