ΗΜ 042/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΗΗ 6476 (FIAT DUCATO) οχήματος του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

30/06/2023

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ —

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.