ΗΜ 043/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) UPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

03/07/2023

  • -ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ--

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.